کافه تدبیر

0 %
محمود مزینانی
مترجم و پژوهشگر حوزه های مدیریت
و مشاوره مدیریت
حوزه های پژوهشی
  • امور مالی و بانکی
  • مدیریت منابع انسانی
  • استراتژی
  • بازاریابی

برچسب:نقاشی

چالش‌های مدیریت منابع انسـانی در بانک‌ها
3 مهر 1399 / تکنولوژی, طراحی
چالش‌های مدیریت منابع انسـانی در بانک‌ها

یکی از اثرات قدرتمند فناوری، به ویژه فناوری اطلاعات، قدرت ناکارآمد نمودن برنامه‌ریزی‌ها و مدل‌های پیش‌بینی کننده، در بخش‌های مختلف…