کافه تدبیر

0 %
محمود مزینانی
مترجم و پژوهشگر حوزه های مدیریت
و مشاوره مدیریت
حوزه های پژوهشی
  • امور مالی و بانکی
  • مدیریت منابع انسانی
  • استراتژی
  • بازاریابی

برچسب:طراحی

پارانوئید سازمانی و فروپاشی در بلندمدت
3 مهر 1399 / تکنولوژی, رویداد, طراحی
پارانوئید سازمانی و فروپاشی در بلندمدت

پارانوئید سازمانی یا بدگمانی و بدبینی به سازمان، پدیده‌ای است که عملکرد افراد و سازمان را متاثر می‌کند و بسته…

هوشمند سازی جوامع محلی با استفاده از ظرفیت بازار پول
3 مهر 1399 / تکنولوژی, طراحی
هوشمند سازی جوامع محلی با استفاده از ظرفیت بازار پول

اقتصاد بانک محور ایران سبب شده است تا هرگونه اقدامات اصلاحی مبتنی بر تامین مالی و تجمیع سرمایه عمدتاً از…

رقابت بانک ها، تئوری بازی و عدم تقارن اطلاعاتی
3 مهر 1399 / رویداد, مشاوره مدیریت
رقابت بانک ها، تئوری بازی و عدم تقارن اطلاعاتی

محمود مزینانی* واسطه گری وجوه کلیدی ترین وظیفه ی بانک ها و ماهیت اصلی فعالیت آن ها را تشکیل می دهد….

داده‌های بانکی؛ دور از بانک، دور از دیگران
3 مهر 1399 / تکنولوژی, طراحی
داده‌های بانکی؛ دور از بانک، دور از دیگران

محمود مزینانی، تحلیلگر مدیریت و بانکداری / در افق برنامه ۱۴۰۴ فارغ از جزئیات، سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی…

ایجاد و مدیریت ارتباطات حرفه‌ای
3 مهر 1399 / طراحی, مشاوره مدیریت
ایجاد و مدیریت ارتباطات حرفه‌ای

یکی از کلیدی‌ترین وجوه زندگی شغلی مشاوران مدیریت، ایجاد روابط حرفه‌ای است که اسباب ارتقای عملکرد آنها را فراهم آورند….

چالش‌های مدیریت منابع انسـانی در بانک‌ها
3 مهر 1399 / تکنولوژی, طراحی
چالش‌های مدیریت منابع انسـانی در بانک‌ها

یکی از اثرات قدرتمند فناوری، به ویژه فناوری اطلاعات، قدرت ناکارآمد نمودن برنامه‌ریزی‌ها و مدل‌های پیش‌بینی کننده، در بخش‌های مختلف…