کافه تدبیر

0 %
محمود مزینانی
مترجم و پژوهشگر حوزه های مدیریت
و مشاوره مدیریت
حوزه های پژوهشی
  • امور مالی و بانکی
  • مدیریت منابع انسانی
  • استراتژی
  • بازاریابی

تکنولوژی

ده روند استراتژیک در فن آوری برای سال ۲۰۲۳
15 بهمن 1401 / تکنولوژی
ده روند استراتژیک در فن آوری برای سال ۲۰۲۳

محمود مزینانی mzfttd@gmail.com منبع گارتنر: https://www.gartner.com/en/articles/gartner-top-10-strategic-predictions-for-2023-and-beyond October 17, 2022- David Groombridge   مترجم: شاید این روندها تغییرات اساسی داشته باشند؛…

پارانوئید سازمانی و فروپاشی در بلندمدت
3 مهر 1399 / تکنولوژی, رویداد, طراحی
پارانوئید سازمانی و فروپاشی در بلندمدت

پارانوئید سازمانی یا بدگمانی و بدبینی به سازمان، پدیده‌ای است که عملکرد افراد و سازمان را متاثر می‌کند و بسته…

هوشمند سازی جوامع محلی با استفاده از ظرفیت بازار پول
3 مهر 1399 / تکنولوژی, طراحی
هوشمند سازی جوامع محلی با استفاده از ظرفیت بازار پول

اقتصاد بانک محور ایران سبب شده است تا هرگونه اقدامات اصلاحی مبتنی بر تامین مالی و تجمیع سرمایه عمدتاً از…

داده‌های بانکی؛ دور از بانک، دور از دیگران
3 مهر 1399 / تکنولوژی, طراحی
داده‌های بانکی؛ دور از بانک، دور از دیگران

محمود مزینانی، تحلیلگر مدیریت و بانکداری / در افق برنامه ۱۴۰۴ فارغ از جزئیات، سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی…

چالش‌های مدیریت منابع انسـانی در بانک‌ها
3 مهر 1399 / تکنولوژی, طراحی
چالش‌های مدیریت منابع انسـانی در بانک‌ها

یکی از اثرات قدرتمند فناوری، به ویژه فناوری اطلاعات، قدرت ناکارآمد نمودن برنامه‌ریزی‌ها و مدل‌های پیش‌بینی کننده، در بخش‌های مختلف…