کافه تدبیر

0 %
محمود مزینانی
مترجم و پژوهشگر حوزه های مدیریت
و مشاوره مدیریت
حوزه های پژوهشی
  • امور مالی و بانکی
  • مدیریت منابع انسانی
  • استراتژی
  • بازاریابی

رویداد

جام جهانی
3 دی 1401 / رویداد
جام جهانی

جام جهانی قطر در ورزشگاه لوسیل بعد 64 رقابت بین 32 تیم و 800 فوتبالیست که بیشترین بازدید تلویزیونی و…

پارانوئید سازمانی و فروپاشی در بلندمدت
3 مهر 1399 / تکنولوژی, رویداد, طراحی
پارانوئید سازمانی و فروپاشی در بلندمدت

پارانوئید سازمانی یا بدگمانی و بدبینی به سازمان، پدیده‌ای است که عملکرد افراد و سازمان را متاثر می‌کند و بسته…

رقابت بانک ها، تئوری بازی و عدم تقارن اطلاعاتی
3 مهر 1399 / رویداد, مشاوره مدیریت
رقابت بانک ها، تئوری بازی و عدم تقارن اطلاعاتی

محمود مزینانی* واسطه گری وجوه کلیدی ترین وظیفه ی بانک ها و ماهیت اصلی فعالیت آن ها را تشکیل می دهد….