کافه تدبیر

0 %
محمود مزینانی
مترجم و پژوهشگر حوزه های مدیریت
و مشاوره مدیریت
حوزه های پژوهشی
  • امور مالی و بانکی
  • مدیریت منابع انسانی
  • استراتژی
  • بازاریابی

ساختن بانک با هوش مصنوعی

26 بهمن 1401

ترجمه با کمی دخل و تصرف و خلاصه سازی از :

https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/introduction-building-the-ai-bank-of-the-future

برای پیشرفت در عصر هوش مصنوعی، بانک ها نیازمند پشته ای از شایستگی هها برای ارائه خدمت هوشمند، راهکارهای شخصی شده و تجربه ی متمایز به شکل در لحظه هستند.

بانکداری در نقطه ی عطف{به واسطه تغییرات فن آوری} قرار گرفته است. اختلال فن آوری و تغییر تمایلات مصرف کنندگان منحنی S جدیدی برای مدل کسب و کار بانکی شکل داده است که کرونا این شرایط را تسریع کرده است. با شتاب این نیرو، هوش مصنوعی به بانک ها و موسسات مالی امکان ارائه خدمت به روشهای کاملاً نوین می دهد که بدون افزایش در هزینه ها، درآمد ها بیشتر می شود. پژوهش ها نشان می دهد بانک ها به سمت روابط عمیق تر با مشتری، افزایش سهم از بازار و عملکرد مالی حرکت می کنند.

فرصت مدل کسب و کار جدید در حالی شکل می گیرد که بانک ها مواجه با چالش های سختی هستند. در بازار سرمایه، خیلی از بانک ها با نرخ تنزیل 0.5درصد معامله می کنند؛ و تقریباً ROE سه چهارم بانک هادر جهان هزینه سرمایه آن ها را پوشش می دهد. بانک های سنتی نیز با تهدید رقابتی نئوبانک ها و غیر بانکی ها(nonbank) مواجه هستند. چند نمونه قابل ذکر استفاده از هوش مصنوعی در واحدهای مالی پیشرو دنیا عبارتند از: تأیید تقسیم وام(spilt-second loan approvals)، احراز هویت بیومتریک و دستیار مجازی !

فین­تک­ها، برخی فن­آوری­های دیجیتال، پیوسته بانک­ها را در صحنه­ی خدمات حیاتی، از صحنه ارتباط با مشتری حذف می­کنند و شرکت­های بزرگ فن آوری هم پرداخت بعضاً وام را برای جذب کاربران بیشتر با طیف وسیعتری از خدمات ترکیب می کنند. علاوه بر این، از آنجایی که مشتریان سهم رو به گسترشی از تراکنش های روزانه خود را از طریق کانال های دیجیتال انجام می دهند، به سهولت، سرعت و خدمات سفارشی شده رقبای دیجیتال عادت می کنند و انتظار آن ها از بانک ها بالا می رود.

برای رقابت در این محیط، بانک ها باید قابلیت های جدیدی را مبتنی بر هوش مصنوعی ایجاد کنند؛ آن ها باید هوش مصنوعی محور شوند(AI First). رهبران بسیاری از بانک ها دریافته اند صرفه جوئی در مقیاس زمانی دسترس پذیر می گردد که هوش مصنوعی را از طریق ارائه تجربیات متمایز و ارزش های پیشنهادی برتر به شکل روزمره بکارگیرند.

این ارزش با پیشنهادهای هوشمند و شخصی شده شروع می شود و به خدمات هوشمند، سفر یکپارچه در طول کانال خدمات(streamlined Omni channel journys) و جاسازی بی نقص عملکرد بانک های معتبر در اکوسیستم های شریک گسترش می یابد. از دید مشتری این ها ویژگی های هوش مصنوعی هستند.

بلوک های سازنده هوش مصنوعی

  • تعامل
  • تصمیم گیری مبتنی بر AI
  • فن آوری و زیر ساخت داده
  • مدلی عملیاتی مبتنی بر سکو
ارسال شده در هوش مصنوعی
یک دیدگاه بنویسید