کافه تدبیر

0 %
محمود مزینانی
مترجم و پژوهشگر حوزه های مدیریت
و مشاوره مدیریت
حوزه های پژوهشی
  • امور مالی و بانکی
  • مدیریت منابع انسانی
  • استراتژی
  • بازاریابی

بازاریابی عاشقی است، چرا؟

11 مهر 1401

قرین کردن عاشقی و بازاریابی ، شاید اغراق زمخت و تعبیر نامأنوسی باشد ؛ کسی که قرار است کالائی را به حیله های گوناگون  بفروشد؛ عاشق چه باشد و چگونه عاشقی کند؛ فنون و ابزار گوناگون از علم عصب شناسی تا هوش مصنوعی، همه یوز، و شیر و پلنگی می نمایند که در پی مشتری دوانند!

اما رکن اساسی بازاریابی عشق به خریدار است،چرا؟

–  انسانی که عصبی نیست و تحمل گفتگوی قانع کننده با مردم را دارد …

– کسی که روابط خوبی با کودکان دارد

– کسی که نگاه مثبتی به زندگی دارد….

–  کسی که نظم زندگیش در سخت ترین شرایط حفظ می شود…

–  کسی که نوع دوست است…

–  کسی که طبیعت را حین ساختن دوست دارد….

–  کسی که سرنوشت خریدار برایش مهم است…

–  کسی که قبل از مذاکره گفتگو با انسان ها برایش مهم است..

پس او روال زندگی یک عاشق را دارد.

برای او فروش همانند نواختن قانون، سنتور، تار و سه تار التیام بخش است، حس انسان بودن و در اجتماع بودن است…

راز تداوم هر فعالیت انسانی در پیوند آن با قواعد فطری و خدائی نهفته است؛ بدون عشق ورزیدن به مشتری و اهمیت دادن به سرنوشت او نمی توان امیدی به عاقبت کشت و کار داشت….

نظری به این صفحات داشته باشید؛ ساده ولی رسا هستند.

 

https://www.quora.com/Why-do-you-love-marketing

https://www.hipcatsociety.com/blog/marketing-with-love/

منبع عکس

ارسال شده در بازاریابی
یک دیدگاه بنویسید