کافه تدبیر

0 %
محمود مزینانی
مترجم و پژوهشگر حوزه های مدیریت
و مشاوره مدیریت
حوزه های پژوهشی
  • امور مالی و بانکی
  • مدیریت منابع انسانی
  • استراتژی
  • بازاریابی

برچسب:لوگو

ایجاد و مدیریت ارتباطات حرفه‌ای
3 مهر 1399 / طراحی, مشاوره مدیریت
ایجاد و مدیریت ارتباطات حرفه‌ای

یکی از کلیدی‌ترین وجوه زندگی شغلی مشاوران مدیریت، ایجاد روابط حرفه‌ای است که اسباب ارتقای عملکرد آنها را فراهم آورند….