کافه تدبیر

0 %
محمود مزینانی
مترجم و پژوهشگر حوزه های مدیریت
و مشاوره مدیریت
حوزه های پژوهشی
  • امور مالی و بانکی
  • مدیریت منابع انسانی
  • استراتژی
  • بازاریابی

برچسب:خلاقیت

رقابت بانک ها، تئوری بازی و عدم تقارن اطلاعاتی
3 مهر 1399 / رویداد, مشاوره مدیریت
رقابت بانک ها، تئوری بازی و عدم تقارن اطلاعاتی

محمود مزینانی* واسطه گری وجوه کلیدی ترین وظیفه ی بانک ها و ماهیت اصلی فعالیت آن ها را تشکیل می دهد….