کافه تدبیر

0 %
محمود مزینانی
مترجم و پژوهشگر حوزه های مدیریت
و مشاوره مدیریت
حوزه های پژوهشی
  • امور مالی و بانکی
  • مدیریت منابع انسانی
  • استراتژی
  • بازاریابی

برچسب:برندینگ

هوشمند سازی جوامع محلی با استفاده از ظرفیت بازار پول
3 مهر 1399 / تکنولوژی, طراحی
هوشمند سازی جوامع محلی با استفاده از ظرفیت بازار پول

اقتصاد بانک محور ایران سبب شده است تا هرگونه اقدامات اصلاحی مبتنی بر تامین مالی و تجمیع سرمایه عمدتاً از…