کافه تدبیر

0 %
محمود مزینانی
مترجم و پژوهشگر حوزه های مدیریت
و مشاوره مدیریت
حوزه های پژوهشی
  • امور مالی و بانکی
  • مدیریت منابع انسانی
  • استراتژی
  • بازاریابی

مشاوره مدیریت

کتاب

برای سفارش پروژه خود آماده اید؟

بیایید با هم شروع کنیم!
تماس با من