کافه تدبیر

0 %
محمود مزینانی
مترجم و پژوهشگر حوزه های مدیریت
و مشاوره مدیریت
حوزه های پژوهشی
  • امور مالی و بانکی
  • مدیریت منابع انسانی
  • استراتژی
  • بازاریابی

مشاوره مدیریت

چالش یادگیری و حفظ اعتبار
27 خرداد 1402 / مشاوره مدیریت
چالش یادگیری و حفظ اعتبار

مترجم: محمود مزینانیمنبع: HBRمشاوران جوان مدیریت ممکن است مبتدی باشند اما در مقام متخصص وارد فرآیند ارائه خدمت می‌‌‌شوند، مشاوران…

رقابت و تمایز در بازار
27 فروردین 1402 / بازاریابی, مشاوره مدیریت
رقابت و تمایز در بازار

مترجم: محمود مزینانیمنبع: کتاب موفقیت در مشاورهmzfttd@gmail.comاحتمالاً با قانون پارتو یا همان قانون ۲۰-۸۰ آشنا هستید؛ این قانون در فضای…

الزامات یک مشاوره مدیریتی موفق
29 مهر 1401 / مشاوره مدیریت
الزامات یک مشاوره مدیریتی موفق

مترجم: محمود مزینانی mzfttd@gmail.com منبع: Forbs آیا به فکر مشاور شدن افتاده اید، در حالی که در مورد ترک شغل…

رقابت بانک ها، تئوری بازی و عدم تقارن اطلاعاتی
3 مهر 1399 / رویداد, مشاوره مدیریت
رقابت بانک ها، تئوری بازی و عدم تقارن اطلاعاتی

محمود مزینانی* واسطه گری وجوه کلیدی ترین وظیفه ی بانک ها و ماهیت اصلی فعالیت آن ها را تشکیل می دهد….

ایجاد و مدیریت ارتباطات حرفه‌ای
3 مهر 1399 / طراحی, مشاوره مدیریت
ایجاد و مدیریت ارتباطات حرفه‌ای

یکی از کلیدی‌ترین وجوه زندگی شغلی مشاوران مدیریت، ایجاد روابط حرفه‌ای است که اسباب ارتقای عملکرد آنها را فراهم آورند….