کافه تدبیر

0 %
محمود مزینانی
مترجم و پژوهشگر حوزه های مدیریت
و مشاوره مدیریت
حوزه های پژوهشی
  • امور مالی و بانکی
  • مدیریت منابع انسانی
  • استراتژی
  • بازاریابی

چابک

شکست زود، برنده شدن زودتر!
24 دی 1401 / چابک
شکست زود، برنده شدن زودتر!

این یادداشت از صفحه زیر با عنوان fail fast and win fast برداشت و ترجمه شد: https://www.vthink.com.au/single-post/2017/08/20/fail-fast-and-win-fast یکی از کج…