کافه تدبیر

0 %
محمود مزینانی
مترجم و پژوهشگر حوزه های مدیریت
و مشاوره مدیریت
حوزه های پژوهشی
  • امور مالی و بانکی
  • مدیریت منابع انسانی
  • استراتژی
  • بازاریابی

نکات حرفه ای

رشد با حرکت به سمت تغییر
12 خرداد 1401 / نکات حرفه ای
رشد با حرکت به سمت تغییر

خروج از منطقه امن، توصیه‌‌ای است که این روزها برای کارآفرینان، معیار آغاز تلاش و پشتکار برای فعالیت واقعی ارزیابی…

انتظار دقیق و آینده جامعه
15 فروردین 1401 / اقتصاد, نکات حرفه ای
انتظار دقیق و آینده جامعه

انتظار دقیق و آینده جامعه انتظارات دقیق عنوانی است برگرفته از یکی از سخنرانی‌های دکتر مسعود نیلی تحت عنوان «بررسی…

ارزیابی فردی؛ منظومه‌ای برای سازمان فردا
15 فروردین 1401 / نکات حرفه ای
ارزیابی فردی؛ منظومه‌ای برای سازمان فردا

رزیابی عملکرد سازوکاری با اهداف چندگانه است که در آن نگهداشت و تقویت کنش افراد حول محورهای کلیدی موفقیت سازمان…

شبکه‌سازی
8 فروردین 1401 / نکات حرفه ای
شبکه‌سازی

«استفاده از ظرفیت جمعی انسانی» از بنیان‌های تشکیل جوامع است؛ افراد ظرفیت جسمی، ذهنی و زمانی لازم رابرای تصدی تمام…