کافه تدبیر

0 %
محمود مزینانی
مترجم و پژوهشگر حوزه های مدیریت
و مشاوره مدیریت
حوزه های پژوهشی
  • امور مالی و بانکی
  • مدیریت منابع انسانی
  • استراتژی
  • بازاریابی

مذاکره

بتنا در مذاکره
بتنا در مذاکره

بنیان دانش انسان بر پایه فرضیات بنا شده است از این رو ترید و عدم قطعیت ماهیت ایده پردازی­ها و…