کافه تدبیر

0 %
محمود مزینانی
مترجم و پژوهشگر حوزه های مدیریت
و مشاوره مدیریت
حوزه های پژوهشی
  • امور مالی و بانکی
  • مدیریت منابع انسانی
  • استراتژی
  • بازاریابی

بازاریابی

رقابت و تمایز در بازار
27 فروردین 1402 / بازاریابی, مشاوره مدیریت
رقابت و تمایز در بازار

مترجم: محمود مزینانیمنبع: کتاب موفقیت در مشاورهmzfttd@gmail.comاحتمالاً با قانون پارتو یا همان قانون ۲۰-۸۰ آشنا هستید؛ این قانون در فضای…

بازاریابی عاشقی است، چرا؟
11 مهر 1401 / بازاریابی
بازاریابی عاشقی است، چرا؟

قرین کردن عاشقی و بازاریابی ، شاید اغراق زمخت و تعبیر نامأنوسی باشد ؛ کسی که قرار است کالائی را…