کافه تدبیر

0 %
محمود مزینانی
مترجم و پژوهشگر حوزه های مدیریت
و مشاوره مدیریت
حوزه های پژوهشی
  • امور مالی و بانکی
  • مدیریت منابع انسانی
  • استراتژی
  • بازاریابی

اقتصاد

فرشته کسب و کار
22 آذر 1401 / اقتصاد
فرشته کسب و کار

استیفن پینکر در کتاب «فرشتگانی بهتر از سرشت ما» اشاره می‌کند که تجارت بهترین نیروی نگهدارنده صلح در تاریخ بوده…

حاکمیت شرکتی ضرورتی برای دولتی‌ها
حاکمیت شرکتی ضرورتی برای دولتی‌ها

در تعریفی موجز، حاکمیت شرکتی تلاشی است که در آن به داشتن اطلاعات متقارن، در دو سر طیف گردانندگان شرکت…

انتظار دقیق و آینده جامعه
15 فروردین 1401 / اقتصاد, نکات حرفه ای
انتظار دقیق و آینده جامعه

انتظار دقیق و آینده جامعه انتظارات دقیق عنوانی است برگرفته از یکی از سخنرانی‌های دکتر مسعود نیلی تحت عنوان «بررسی…

توسعه توانایی اشتغال‌پذیری؛ طرحی در ایجاد حس امنیت شغلی و توسعه برند کارفرمایی
توسعه توانایی اشتغال‌پذیری؛ طرحی در ایجاد حس امنیت شغلی و توسعه برند کارفرمایی

محمود مزینانی / توانایی اشتغال پذیری به وجود توانمندی‌های رقابتی در فرد برای استخدام در بازار کار و در حوزه‌ای…

حاکمیت شرکتی، فرصتی برای بهبود عملکرد
حاکمیت شرکتی، فرصتی برای بهبود عملکرد

یادداشت/محمود مزینانی، کارشناس اقتصادی اولین عناوین و گزارش‌های مرتبط با حاکمیت شرکتی به انگلستان و گزارش کادبری(Codbury) باز می‌گردد؛ نقطه‌ای…