کافه تدبیر

0 %
محمود مزینانی
مترجم و پژوهشگر حوزه های مدیریت
و مشاوره مدیریت
حوزه های پژوهشی
  • امور مالی و بانکی
  • مدیریت منابع انسانی
  • استراتژی
  • بازاریابی

استراتژی

سنجه ای برای تمام فصول
20 دی 1401 / استراتژی
سنجه ای برای تمام فصول

بخشی از این یادداشت در روزنامه 20 دی ماه 1401 دنیای اقتصاد منتشر، در اینجا به شامل کامل آن را…