سه زن توانمند

سه زن توانمند؛ کتابی است حاوی سه داستان مجزا که بدون نام و با اعداد یک تا سه مشخص شده اند؛ نویسنده در خلال داستان سرنخ ها و برش های زندگی شخصیت ها را لابلای واگویه های درونی و گفتگو ها، برای خواننده شرح می دهد.

در اندیشه ی آزادی

کتاب در اندیشه ی آزادی چاپ سوم کتاب به قلم محمد طبیبیان، موسی غنی نژاد و حسین عباسی علی کمر تألیف شده است؛ کتاب در پی تبیین اهمیت و نقش آزادی فردی در توسعه اقتصاد و پیشرفت جامعه است. در صفحه ی 133 کتاب می خوانیم :

رنسانس اقتصادی آلمان

“مدیران آلمانی به ندرت تغییر می کنند”1 شاید به همین علت باشد که بعد از گذشت یک قرن تعداد مربیان فوتبال آن ها هم به تبعیت از همین رویه به انگشتان دو دست نمی رسد. “توجه جدی به مهارت ، زمان، پذیرش قانون و مقررات و پیش بینی دستورالعمل برای امور از خصویاتی است”2 که […]

بانک 3

بانک  3؛ پایان دوران بانکداری ، برت کینگ، ترجمه آزاده تیموریان ، انتشارات سنا همانطوری که از عنوان هشدار دهنده کتاب برآمده است نویسنده سعی در هشدار به اهالی کسب و کار بانکداری و شاید  غیر مستقیم قانون گذاران عرصه بانکداری دارد. همانند بسیاری از متون این حوزه متن مملو از تبیین راه های رفته […]

تئوری سازمان

از میان متون دانشگاهی مدیریت در ایران، استیفن رابینز (1943) با دو کتاب رفتار سازمانی و تئوری سازمان، شناخته می شود ؛ کتاب هایی که از عمر نشر و ترجمه آن ها زیاد می گذرد؛ کتاب تئوری سازمان ترجمه الوانی و دانائی فر (نسخه مورد مطالعه) برای دوازدهیمن بار در سال 1385 منتشر شده است.

مدیر اثر بخش

مدیر اثربخش کتابی است از پیتر دراکر  که در سال 2007 منتشر شد و در ایران توسط نشر فرا با ترجمه ‌ی فضل‌الله امینی به پارسی برگردانده شد. این کتاب بر دو فرض بناشده است(گزینش از صفحات 249تا 255): کار مدیر این است که اثربخش باشد؛ و اثربخشی آموختنی است به مدیر بابت اثربخش بودن […]

هنر شفاف اندیشیدن

هنر شفاف اندیشیدن کتابی است از وولف دوبلی که توسط عادل فردوسی پورو دو تن از همکارانش ترجمه شده است؛ بی تردید نام فردوسی پور برای خوش فروش شدن آن کافی است؛ شاید گفتمان و بیان فردوسی پور طی سال ها به سبکی رسیده است که می توان گفت خاص خود اوست. جملاتی کوتاه و […]