رایانامه فروشگاه : bazar@cafetadbir.ir

نشانی: تهران، خیابان شریعتی، خیابان دولت، بلوار کاوه، ورودی اخلاقی شرقی، خیابان جهانیار، خیابان جهانداد ، پلاک 13واحد 7

تلفن ثابت تهران : 22548404

پیامک :