منطق عقلي جديد و نظريه هاي سازماني

چند ماه پيش دنبال مطلبي بودم که مطلبي رو از کتاب مديريت عمومي دکتر سيد مهدي الواني صص 385-396 پيدا کردم. دگر انديشي من در اين زمينه ها موجب شد اين قسمت رو ديشب تايپ کنم و در وبلاگ بگزارم. از نظر من جالب بود. تکلمه منطق عقلي جديد و نظريه هاي سازماني در فصول […]

این روحیه ی تقسیم غنائم

روز پنجم شوال سال سوم هجرت، دامنه کوه احد شاهد یکی از سخت ترین غزوات حضرت رسول اکرم(ص) با کفار بود که به واسطه عدم تمکین از فرمان خدا، پیروزی مسلمانان بدل به شکست شد.  دلیل بازر این شکست باور به پیروزی قبل از تحقق آن، تقسیم بی موقع پیروزی و رها نمودن شروط کسب […]