صنعت خودرو و زرافه ای که مار زائیده است!

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به مشکلات و موانع توسعه صنعت خود در ایران پرداخته است که خلاصه ی از آن در روزنامه ی دنیای اقتصاد در شماره 4895 مورخ چهارشنبه مورخ 31/2/1399 بخش هایی از آن را درج و تحلیل کرده است؛ وجه مفاسد آن منظر این یادداشت است که از همین منبع […]

آینده شعب بانک ها

هماهنگی ساختمان ها با فن آوری دیجیتال فن آوری دیجیتال تحول شعب را تسریع می نماید اما آن را از بین نخواهد برد. بانکداری خرد در حال تحولی انقلابی، در مسیری پیوسته است. در سطح دنیا مسیر کسب و کار بانک ها از چند جهت در حال درنوردیده شدن است. کسب و کارهای خرد، سه […]

جنگ بر سر واردات

عنوان مقاله برگرفته از متن پژوهشی است که توسط معاونت اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای حجت الله میرزائی انجام گرفته و در روزنامه ی مورخ شنبه سیزده خرداد سال جاری دنیای اقتصاد مطرح و در صفحه ی خبر مورد استفاده قرار گرفته است. جنگ بر سر خرید از خارج یکی از مشکلات […]

بحران مسکن ؛ ايران و آمريکا

     بحران اقتصادي جهاني چگونه دامن اقتصاد ايران را مي گيرد ؟ با عنايت به اينکه اساسا ما با هيچ بحراني هماهنگ  نيستيم و خودمان بحران مي سازيم و گاها بر روي بحران ها موج سواري مي کنيم و تورم و خيلي از خريد و فروشهاي ما تابع مسائل فرهنگي است. مثلا جنگ در عراق […]