به رسم کافه نشینی :

این قبیل صفحات مثل رسیدن به یک چند راهی است که هیچ اطلاع دقیقی نداری که مسیر صحیح کدام است؛ توقع بر این است که بدون هیچ گونه دروغ و اغراق و غلط و غلوط در سطوری وضعیت خودت را با مخاطبین روشن کنی و به قول بعضی ها مشخص کنی قرار است چه خطی بر روی صورت دنیا بیندازی! این مجموعه شامل آدم های نوپاست؛ همانهایی که در عین دشواری ها، فکر می کنند امکان ایجاد تغییر هست، پس دریچه ی ذهن خود را باز می کنند و می روند سراغ پیدا کردن مخاطب!

محتوای این تارگاه پارسی است و به منظور دوری از بند و بست ریشه نویسی که خود نیز موجب ارائه محتوای تکراری و کسالت بار خواهد شد، ناب، بدیع و برای اولین بار تولید شده است و در هیچ قسمت، مطلبی روگرفت شده درج نشده است.

محصولات معرفی شده برای فروش نیز به نیت همجواری تدبیر و تولید ارائه شده اند، بی تردید تدبیری که ما به ازاء ریالی برای آن متصور نباشیم، خرد ورزی در فضای بسته خواهدبود.

به رسم اندیشه ورزان:

پایگاه کافه تدبیر بر پایه بوم کسب و کار کانواس طراحی و پیاده سازی شده است و استراتژی آن، در آغاز رویکردی شبیه روش play to win است؛ در  این حالت تدبیر آینده و حال همزمان مورد پیگیری و طرح و تنظیم قرار می گیرد و از تحلیل های سخت و زمخت و طاقت فرسا کمتر خبری هست، شاید از این جهت که این قبیل تحلیل ها موجب دلزدگی و رها نمودن ریسمان چنگ زده خواهد شد..

چشم انداز:

کافه تدبیر اصرار دارد با برقراری ارتباط دوسویه و متقابل با مخاطبین و مشتریان خود، تنها در قامت یک فروشنده نباشد و شاه کلید تحقق این موضوع را تعهد به مشتری می داند لذا چشم انداز خود را ایجاد کافه ای آشنا برای جامعه ترسیم کرده است؛ جائی که هر ایرانی آن را می شناسد و با آن خاطره دارد؛ یا در فضای آن نوشیده است یا از آن چیزی خریده است، فضای کافه مملو از دانش های مرتبط با حوزه مدیریت برای کسب و کارهاست.

مأموریت :

ارائه محصولی متناسب با درخواست مشتریان و گره گشائی نمودن از مشکلات کسب و کار ها در فضائی دوستانه

این قسمت به روز رسانی خواهد شد.

محصولات فروشگاه :

محصولات فروشگاه در حال حاضر در پنج گروه تقسیم بندی می شوند شامل: 1) کتاب 2) قهوه و مشتقات 3) نرم افزار 4) قهوه سازها 5) مقالات

info@cafetadbir.ir