انجمن قهوه ایران

انجمن قهوه ایران یک انجمن غیر انتفاعی و عضو محور است که در راستای برطرف کردن دشواری های پیش روی فعالان صنعت قهوه و متحد کردن آنان و همچنین گسترش فرهنگ قهوه نوشی در سال 1398 زیر نظر اتاق بازرگانی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسیس گردیده است.

این انجمن در تلاش است با کمک اعضای خود چالش های موجود در این صنعت را شناسایی کرده و در جهت برطرف کردن آنها قدم بردارد.

هدف انجمن

بالا بردن سطح دانش اعضا در زمینه های مختلف و در نتیجه افزایش آگاهی و استانداردهای صنعت قهوه از جمله اهداف انجمن می باشد که یقینا با یاری متخصصین محقق خواهد گردید.

خدمات و ارزشها

اعطای خدماتی همچون برگزاری رویدادهای ملی

و کمک در مشارکت در رویدادهای جهانی، آموزش، تحقیق توسعه در موارد تخصصی

مذاکره و ارتباط با ارگانها و نهادهای دولتی در راستای تسهیل امور مربوط به تولید و واردات دانه سبز قهوه

ایجاد ارتباط مؤثر میان فعالان و متخصصین صنعت قهوه

منسجم کردن مسابقات و تضمین کیفیت، اعتبار و اصالت آن

ترویج فرهنگ قهوه نوشی در میان مردم

برگزاری دوره‌های آموزشی با هدف استانداردسازی و تضمین اعتبار و به روز بودن آنها

 اعضای هیئت مدیره:

– جناب آقای آرمین لمیع رییس هیئت مدیره

– جناب آقای ادوین میرزاییان نایب رییس هیئت مدیره

– جناب آقای حسین بابایی خزانه دار

– جناب آقای حسام ربیعی منشی هیئت مدیره

– جناب آقای صدراله دهقان عضو هیئت مدیره

دبیر انجمن قهوه ایران: سرکار خانم رضایی

بازرس:‌ جناب آقای آرتم شهبابیان

اعضای علی البدل:
۱- جناب آقای زیتون نژاد عضو علی البدل اول
۲- جناب آقای مرتضوی عضو علی البدل دوم
بازرس علی البدل: جناب آقای یوسفی ماکویی