دولت های فرمانده؛ نوآم چامسکی

چامسکی را نمی توان در جبهه های سیاسی قرار داد، آزادی رأی، در زندگی او موج می زند؛ محبوبیت کندی مانع از نقد او بر سیاست هایش از سوی چامسکی نشده است!

نظریه معروف وی دستور زایشی- گشتاری است که در دهه ۶۰ میلادی انقلابی در زبان‌شناسی معاصر ایجاد کرد. تا پیش از نظریات وی از ماهیت زبان و چگونگی یادگیری زبان توسط انسان درک درستی وجود نداشت. مقالات و کتاب‌های نوام چامسکی آغازگر پژوهش‌های نوینی در عرصه روان‌شناسی زبان شد.

چامسکی در کتاب دولت های فرومانده به نقد حکمرانی جهانی و در یک پرده پایین تر حکمرانی داخلی آمریکا می پردازد. او در این کتاب به نقش آمریکا در ایجاد و مدیریت گروهایی که ماهیت تروریستی دارند و دوگانگی این کشور در تعاملات زمانی با این گروه ها پرداخته و در جای جای آن تلویحاً و آشکارا به اسباب سازی آمریکا در ایجاد تنش با هدف حفظ حضور در مناطق استراتژیک اشاره می کند.

کشوری با الگوهایی بی انتها از بی انظباطی که به واسطه ی قدرت اقتصادی و نظامی و علمی، گونه ای منحصر به فرد در سیاست را به منصه ی ظهور می گذارد که تنها برای آمریکاست.

این کتاب در روشن کردن ناتوانی بدنه ی ادبی، علمی، هنری و فرهنگی  و نهایتاً اجتماعی آمریکا نیز موثر است، جایی که این بدنه نمی تواند مانع خشونت ها، لشکر کشی ها و عنادهای پیدا و پنهان دولت این کشور در سطح جهان باشد.

قطعاً بخشی از این وضعیت از عدم تقارن قدرت مابین آمریکا و کشورهایی است که شوربختانه منافع آمریکا نیز عموماً در این قبیل کشورها برنامه ریزی شده است. سه قطب چین، روسیه و اروپا هیچ یک توان همراهی نکردن با آمریکا را ندارند و مقاومت های منطقه ای نیز در نظام آمریکا به شدت مدیریت شده است و نهایتاً زخمی به این منافع وارد نمی کند.

برای ایجاد درک درست ورای الفاظ ملت های ضعیف و سیاسیون تند مزاج، باید به دنبال کالبد شکافی دقیق تر این کشور و سیاست های آن بود،

در صفحه 404 وقتی از جان دیوی می خوانیم :

سیاست، سایه ی سیاه تجارت های بزرگ بر سر جامعه است و مادامی که قدرت حاکم در اختیار تجارتی باشد که به واسطه ی کنترل افراد خصوصی بر بانک ها، زمین ها، صنعت در خدمت منافع خصوصی است و با مدیریت رسانه ها، آژانس های خبری و دیگر ابزارهای تبلیغاتی تقویت می شود، این سایه ی سیاه ادامه پیدا می کند. بر همین اساس، برای ایجاد دمکراسی جدی و معنی دار، اصلاحات کافی نخواهد بود بلکه تغیر اساسی اجتماعی لازم است.

در صص 517 و 528 نویسنده پیشنهادهایی را برای مواجه با اشتباهات درج کرده است که خوانش آن ها به مشکلاتی اشاره دارد که مبتلابه جامعه ی بشری است:

  • پذیرفتن قضاوت دادگاه جنایی بین الملل و دادگاه جهانی
  • امضاء کردن و به پیش بردن پیمان کیوتو
  • واگذاری مسئولیت بحران های بین المللی به سازمان ملل
  • تکیه کردن به راه حل هایی دیپلماسی و اقتصادی به جای راه حل های نظامی در مقابله ترور
  • حفظ تفسیر و مفاد سنتی منشور سازمان ملل
  • دست کشیدن از وتوی قطعنامه های شورای امنیت و اداری و احترام گذاشتن به عقاید نوع بشر، همانطور که اعلامیه ی استقلال توصیه می کند ، حتی اگر مرکز قدرت مخالف باشد
  • کاهش شدید مخارج نظامی و افزایش هزینه های اجتماعی

بی تردید شناخت آمریکا بدور از هیاهوها و بدیهیات، مطالعه ی دقیق تر نظام سیاسی و نظامی آن، در شناخت دقیق تر این نظام منحصر به فرد کمک می نماید.