رنسانس اقتصادی آلمان

“مدیران آلمانی به ندرت تغییر می کنند”1 شاید به همین علت باشد که بعد از گذشت یک قرن تعداد مربیان فوتبال آن ها هم به تبعیت از همین رویه به انگشتان دو دست نمی رسد. “توجه جدی به مهارت ، زمان، پذیرش قانون و مقررات و پیش بینی دستورالعمل برای امور از خصویاتی است”2 که با روح مهندسی ساز آلمانی عجین است.

از مجموعه ی سیزده عامل موفقیت آلمانی ها3 به نظر میل مفرط و توان فزاینده در نوآوری مهمتر به نظر می رسد؛ نوآوری که با حس رقابتی و نظم آن ها تبدیل به نقطه قوت محصولات آلمانی و رقابت ناپذیری بالای آن ها شده است.

کتاب رنسانس اقتصادی آلمان نوشته جک اوینگ(Ewing) با ترجمه محمدابراهیم محجوب از سوی شرکت چاپ و نشر بازرگانی با قیمت 30هزار تومان در 216 صفحه منتشر شده است.

این کتاب در زمانه ای که قالب کتب مدیریت از متون انگلیسی و بر مبانی یافته و نشانه های دانش آنگلوساکسونی وارد زبان پارسی می گردد روزنه ای است برای آموختن از سایر کشورهای دنیا!

چنانکه اصل عنوان کتاب بعد از ” رنسانس اقتصاد آلمان” به عبارت ” درس هایی برای آمریکا” ختم می شود.

قسمتی از صفحات انتهایی کتاب :

مدیریت برای دراز مدت: اگر هدفتان این است که خیلی زود به ثروت برسید، تولید احتمالاً کسب و کاری نیست که باید دنبالش باشید. دست کم این پندی است که از بنگاه های آلمانی می توانیم بیاموزیم. این روند که بنگاه های خصوص بنگاه های تولید را از بازار های سهامی خریداری می کنند به نظر می رسد تلویحاً به معنای پذیرفتن این مضمون است که همه ی بنگاه ها هدفشان این نیست که در هر فصل فقط چشمشان بع گزارش درآمد بنگاه باشد. ساختن چیزی که ماندگار باشد نیازمند شکیبایی و اراده است؛ نیازمند سرمایه گذاری در نوآوری است آن هم در برهه ای که بازار با کسادی رو به رو است و نیازمند ادامه ی پرداخت دستمزد بهترین کارگران است حتی در زمانی که بنگاه به اندازه ی کافی کار ندارد. بنگاهی که می خواهد ماندگار باشد باید بر کیفیت پافشاری کند حتی در زمانی که رقیب موقتاً با تولید کالای ارزان بها بازار را از او می دزدد. چرا سه برند صدر فهرست خودروهای درجه یک جهان، یعنی ب ام ، بنز و آئودی، هر سه آلمانی اند؟ چون آن ها فهمیده اند تولید محصول درجه یک ده ها سال وقت می برد و هیچ گاه گرفتار این وسوسه نشده اندکه جنس ارزان دست مردم بدهند(یا اگر شده اند مانند مورد کرایسلر، بعداً به پشیمانی رسیده اند). اگر به دراز مدت بیندیشید احتمال دارد ثروتمند شوید، اما این امر ممکن است ده ها سال به درازا بکشد. برتولد لایبینگر می گوید: کاری که باید انجام دهید این است که به مردم بگوئید زمان لازم است. باید به یک زندگی معمولی قناعت کنید. شما نمی توانید هنوز سه سال از افتتاح بنگاه نگذشته هواپیما بخرید….