بانک 3

بانک  3؛ پایان دوران بانکداری ، برت کینگ، ترجمه آزاده تیموریان ، انتشارات سنا

همانطوری که از عنوان هشدار دهنده کتاب برآمده است نویسنده سعی در هشدار به اهالی کسب و کار بانکداری و شاید  غیر مستقیم قانون گذاران عرصه بانکداری دارد. همانند بسیاری از متون این حوزه متن مملو از تبیین راه های رفته و نرفته ایست که مصداق خطاها و الزامات را گوشزد می نماید.

برای اهل فن آوری و آن ها که دوست دارند بر بستر فن آوری بخوابند و همزمان با آن صبح خود را شروع کنند این متن می تواند لذت بخش باشد. جملاتی بی ترمز در مذمت بانکداران پر ادعایی که کوچکترین سعی و کوششی در فضای کسب و کار نوین که حرف و اول و آخر را مشتری می زند ندارند.

البته همانند بسیاری از متون ترجمه شده حوزه فن آوری اطلاعات و مالی، این کتاب نیز با توجه به حوزه ی مورد بحث، دچار تاریخ گذشتگی است ( حتی در ایران) اما هنوز هم قابل استفاده است. البته به جز موضوع بالا که شاید در بسیاری از بخش ها قابل رد و تردید باشد چیزی که کمتر می تواند در خصوص آن تردید کرد، بی ارتباطی آن با فضای کسب و کار ایران است که در تمام سطوح و در تمام بوم کسب و کارهای نمودهایی ازپیشرفت و عقب ماندگی را در خود دارد؛ از طرفی آخرین فن آوری در بانکداری در دسترس است و از طرفی نحوه ی اداره بانک و تقاضای حاکمیت از آن هیچ نسبتی با انتظارات جوامع توسعه یافته از بانک ها ندارد.

این کتاب می تواند برای جامعه ی بانکی ایران و سایر اقشار مرتبط با حوزه پول وسرمایه افق های جدید باز نماید؛ اینکه پول دچار زوال خواهد شد و بانک ها ناگزیر از تحمل و هم کاری با شرکت های نوپا در عرصه مالی هستند فرضی است که باید پذیرفته شود.

مشاغلی که این روزها ایجاد شده اند و در ایران هم نمود هایی از آن ها دیده می شود می توانند شاخصی باشند از اینکه صنعت بانکداری ایران نیز علی رغم فضای منحصر به فرد خود ناگزیر از ورود به این عرصه خواهد بود .

مشاغلی همانند :

برنامه نویس آیفن و اندروید. (ص339)

مسیری که در آن شعب خودکار تبدیل به خدمات پیشرفته می شوند نه تنها راهی برای کاهش هزینه های بانک(ص119)