عادل فردوسی پور، خداداد و صدا و سیما

این روزها در میانه ی اخبار سیل و بارندگی و فضایی بهاری، از تیم ملی خبری نیست اما لیگ برتر داغ دنبال می شود و خبری که آن هم برای برخی داغ می تواند باشد، فردوسی پور کنار گذاشته شده است. هر کس برداشت و احساس خود را در صفحات مجازی بیان می کند.

ادامه مطلب …

در اندیشه ی آزادی

کتاب در اندیشه ی آزادی چاپ سوم

کتاب به قلم محمد طبیبیان، موسی غنی نژاد و حسین عباسی علی کمر تألیف شده است؛ کتاب در پی تبیین اهمیت و نقش آزادی فردی در توسعه اقتصاد و پیشرفت جامعه است.

در صفحه ی 133 کتاب می خوانیم :

ادامه مطلب …