کافه فولاد…ساعت 9 صبح!

 

 

 

ربات روی چهار صفحه می چرخد. صفحه ی اول بالای چرخ ها هستند. صفحه دوم از کمر ، صفحه سوم از سر و صفحه چهارم دقیقاً کاسه ی سر است که می چرخد و مجهز به تک چشمی است که مستقل از دریچه ی ورودی است. چند وقتی هست که متوجه این موضوع شده ام ربات هم از این موضوع باخبر شده است .

 

ادامه مطلب …