بانک 3

بانک  3؛ پایان دوران بانکداری ، برت کینگ، ترجمه آزاده تیموریان ، انتشارات سنا

همانطوری که از عنوان هشدار دهنده کتاب برآمده است نویسنده سعی در هشدار به اهالی کسب و کار بانکداری و شاید  غیر مستقیم قانون گذاران عرصه بانکداری دارد. همانند بسیاری از متون این حوزه متن مملو از تبیین راه های رفته و نرفته ایست که مصداق خطاها و الزامات را گوشزد می نماید.

ادامه مطلب …