شرح شغلی برای مدیریت کافه شاپ

اگر علاقه مند به ارتباط با انسان ها و ارائه خدمت به آن هستید قطعاً مدیریت کافه می تواند پیشنهاد خوبی باشد. فقط باید برای کار سخت آماده باشید. البته چیزهای زیادی هست که باید بیاموزید و این کار بیشتر از درست کردن قهوه است. کارکنانی که باید مدیریت شوند، نوشتن جدول فعالیت ها، تنظیم و تهیه موجودی ها، و البته مشتریانی که ممکن است عصبانی شوند و گاه و بی گاه با آن ها مواجه خواهید شد، از جمله موضوعات دیگری هستند که جزء زمینه های آموزشی شما خواهد بود.

آموزش و توانمند سازی کارکنان برای روزهایی بهتر بسیار لذت بخش و دوست داشتنی است.

ادامه مطلب …