تئوری سازمان

از میان متون دانشگاهی مدیریت در ایران، استیفن رابینز (1943) با دو کتاب رفتار سازمانی و تئوری سازمان، شناخته می شود ؛ کتاب هایی که از عمر نشر و ترجمه آن ها زیاد می گذرد؛ کتاب تئوری سازمان ترجمه الوانی و دانائی فر (نسخه مورد مطالعه) برای دوازدهیمن بار در سال 1385 منتشر شده است. ادامه مطلب …

به بهانه ی بهداد !

در شماره 2714 مورخ دوشنبه 23/5/1391 روزنامه دنياي اقتصاد مطلبي ذيل ستون سرمقاله به چاپ رسيد تحت عنوان ” بعد از المپيک چه مي شود؟ ” که توجهم را به خود جلب کرد. در ابتدا مقاله، نويسنده به فرآيندي که در ورزش ايران و حتي در تمام دنيا براي ورزشکاران المپيکي مي افتد مي پردازد: […]