آیا بانکداری منسوخ خواهد شد؟

bank1اگر فرض کنیم با حضور و ظهور شرکت ها نوپا در عرصه خدمات پرداخت و حسابداری شخص، امکان منقرض شدن بانک ها وجود دارد؛ این فرآیند از کجا می تواند آغاز شود؟ آیا این پرسش درست است؟ آیا این شرایط آغاز شده است؟ ادامه مطلب …

تدبیر و صداقت

andishe2

…. تمدن ناب وقتی در آیینه ی تدین ظهور می کند که عناصر محوری آن حق مدار باشد و آن عناصر سه گانه آن عبارتند از : قانون ، هیأت حاکم(مجریان و داوران) و مردم.(مفاتیح الحیات ص 42)

تدبیر و صداقت دیر به دیر به یکدیگر نزدیک می شوند مدار این دو باید همجوار باشد اما شاید جوامعی را بشناسیم که صداقت بر مداری می چرخد و تدبیر بر مداری که الزاماً نزدیک هم نمی شوند. صداقت الزاماتی دارد که تدبیر هر چند فاخر باشد نمی تواند حائز آن گردد. ادامه مطلب …