سه زن توانمند

سه زن توانمند؛ کتابی است حاوی سه داستان مجزا که بدون نام و با اعداد یک تا سه مشخص شده اند؛ نویسنده در خلال داستان سرنخ ها و برش های زندگی شخصیت ها را لابلای واگویه های درونی و گفتگو ها، برای خواننده شرح می دهد.

ادامه مطلب …

در اندیشه ی آزادی

کتاب در اندیشه ی آزادی چاپ سوم

کتاب به قلم محمد طبیبیان، موسی غنی نژاد و حسین عباسی علی کمر تألیف شده است؛ کتاب در پی تبیین اهمیت و نقش آزادی فردی در توسعه اقتصاد و پیشرفت جامعه است.

در صفحه ی 133 کتاب می خوانیم :

ادامه مطلب …

رنسانس اقتصادی آلمان

“مدیران آلمانی به ندرت تغییر می کنند”1 شاید به همین علت باشد که بعد از گذشت یک قرن تعداد مربیان فوتبال آن ها هم به تبعیت از همین رویه به انگشتان دو دست نمی رسد. “توجه جدی به مهارت ، زمان، پذیرش قانون و مقررات و پیش بینی دستورالعمل برای امور از خصویاتی است”2 که با روح مهندسی ساز آلمانی عجین است.

ادامه مطلب …

بانک 3

بانک  3؛ پایان دوران بانکداری ، برت کینگ، ترجمه آزاده تیموریان ، انتشارات سنا

همانطوری که از عنوان هشدار دهنده کتاب برآمده است نویسنده سعی در هشدار به اهالی کسب و کار بانکداری و شاید  غیر مستقیم قانون گذاران عرصه بانکداری دارد. همانند بسیاری از متون این حوزه متن مملو از تبیین راه های رفته و نرفته ایست که مصداق خطاها و الزامات را گوشزد می نماید.

ادامه مطلب …

تئوری سازمان

از میان متون دانشگاهی مدیریت در ایران، استیفن رابینز (1943) با دو کتاب رفتار سازمانی و تئوری سازمان، شناخته می شود ؛ کتاب هایی که از عمر نشر و ترجمه آن ها زیاد می گذرد؛ کتاب تئوری سازمان ترجمه الوانی و دانائی فر (نسخه مورد مطالعه) برای دوازدهیمن بار در سال 1385 منتشر شده است. ادامه مطلب …

مدیر اثر بخش

مدیر اثربخش کتابی است از پیتر دراکر  که در سال 2007 منتشر شد و در ایران توسط نشر فرا با ترجمه ‌ی فضل‌الله امینی به پارسی برگردانده شد.

این کتاب بر دو فرض بناشده است(گزینش از صفحات 249تا 255):

  • کار مدیر این است که اثربخش باشد؛ و
  • اثربخشی آموختنی است

به مدیر بابت اثربخش بودن مزد می‌دهند. او اثربخش بودن را به سازمانی که در آن کار می‌کند مدیون است. پس مدیر باید چه چیزی یاد بگیرد و چه‌کاری را انجام دهد تا شایسته‌ی عنوان مدیر باشد؟ این کتاب در تلاش برای پاسخگوئی به این پرسش، روی‌هم‌رفته هدف را بهبود عملکرد سازمانی و عملکرد مدیر دانسته است.

در بازنگری استدلال‌ها و گردش فصول این کتاب جنبه‌ی دیگری از یافته‌های اثربخشی یافت می‌شود که با یافته‌های دیگر به‌کلی متفاوت است.

اثربخشی در موارد زیر خود را حساس و سرنوشت‌ساز نشان می‌دهد:

  • خودپروری انسان،
  • گسترش سازمان،
  • تحقق جامعه‌ی مدرن و کارایی آن.

نخستین گام در اثربخشی انجام این دستور است: ثبت موارد مصرف زمان. وقت کجا می‌رود؟

در دومین گام از مدیر خواسته می‌شود بر کارش درزمینه ی ایفای سهم و نقش متمرکز شود.

سومین گام شکوفا کردن توانائی‌ها، اساس نگرشی است که خود را در رفتار نشان می‌دهد.

چهارمین گام ؛ دریافتن مجال است.

و واپسین گام تصمیم اثربخش است.

لازمه خودپروری مدیر چیزی بیش از آموزش در اثربخشی است. او باید کسب آگاهی و مهارت کند. باید در جریان کار مقدار زیادی عادت‌های جدیدِ کاری کسب کند و گه گاه پاره‌ای از عادت‌های قدیم را کنار بگذارد. اما آگاهی، مهارت، و عادت، صرف‌نظر از این‌که چه گونه به دست آیند، کمک چندانی، به مدیر نمی‌کنند، مگر آن‌که ابتدا عادت اثربخش را در خود بپرورد.

خودپروری مدیر اثربخش پایه ‌و مایه‌ی پرورش و بالندگی سازمان است.

جامعه‌ی جدید برای کار کردن ، اگرنه برای بقا، به اثربخشی سازمان‌های بزرگ و فراگیر، به عملکرد و نتایج کار آن‌ها، به ارزش‌ها، سنجه‌ها و توقع آن‌ها از خویشتن وابسته است.

اثربخشی مدیر بهترین امید برای شکوفا کردن جامعه جدید، ازنظر اقتصادی، و ماندنی کردن آن ازنظر اجتماعی است.

هنر شفاف اندیشیدن

هنر شفاف اندیشیدن کتابی است از وولف دوبلی که توسط عادل فردوسی پورو دو تن از همکارانش ترجمه شده است؛ بی تردید نام فردوسی پور برای خوش فروش شدن آن کافی است؛ شاید گفتمان و بیان فردوسی پور طی سال ها به سبکی رسیده است که می توان گفت خاص خود اوست. جملاتی کوتاه و مختوم به فعل که نتیجه گیری های پیاپی در خود دارد از مشخصات بیان فردوسی پور است که در برنامه های فوتبالی مورد استفاده قرار می گیرد. از مرز فردوسی پور که بگذریم با کتابی مواجه خواهیم شد که به علت انتخاب و ترجمه ی آن توسط فردوسی پور واقف می شویم.

این کتاب را باید با تأنی و بحث بحث خواند و اجازه داد موضوع در ذهن بنشیند و درک شود. شاید همه ی تجارب کتاب را نپسندید اما این کتاب پرده از بخشی از خطاها و سوگیری های انسانی بر میدارد که جزء لاینفک زندگی است و روبرویی هوشمندانه با آن می تواند جزء مهارت های فاخر تلقی گردد.