مطالب توسط مدیر کافه

قهوه بلای جان بالزاک

این یادداشت به قلم پروا داوری در وب‌سایت رادیو زمانه منتشر و در آیکافی بازنشر شده است. بسیاری از هنرمندان، نویسندگان و دانشمندان از نوشیدن قهوه گریزی ندارند، اما انوره دو بالزاک، نویسنده فرانسوی زندگی خود را به این نوشیدنی باخت: با نوشیدن ۵۰ فنجان قهوه در روز.